شما اینجا هستید   |

    دسته: دسته بندی نشده

آرشیو مطالب : دسته: دسته بندی نشده

تعداد مطالب این دسته 8 عدد می باشد
مقاله گویش ها و زبانهای ایرانی به عنوان یک سیستم فرا ارتباطی جهانی
2021-08-18
آخرین مقاله دکتر نقبائی لنگرودی

علم زبانشناسی را باید علم مطالعه و بررسی زبانهای اوستایی، ایرانی و سانسکریت دانست؛ زبانهایی که خود پایه و اساس زبانهای به اصطلاح هندواروپایی محسوب می شوند. کارکرد اصلی زبان، ایجاد ارتباط یا انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر است…

قرارداد دکتر نقبائی با شرکت گامفا
2021-07-31
قرارداد دکتر نقبائی با شرکت گامفا

قرارداد دکتر نقبائی با شرکت گامفا

دکتر نقبائی و مدیرعامل گامفا
2021-07-31
دکتر نقبائی و مدیرعامل گامفا

دکتر نقبائی و مدیرعامل گامفا

دانشنامه واژگان نقبائی (اپلیکیشن)
2021-07-31
دانشنامه واژگان نقبائی (اپلیکیشن)

دانشنامه واژگان نقبائی (اپلیکیشن)

دانشنامه واژگان نقبائی (دوازده جلدی)
2021-07-31
دانشنامه واژگان نقبائی (دوازده جلدی)

دانشنامه واژگان نقبائی (دوازده جلدی)

دایرةالمعارف واژگان نقبائی (شش جلدی)
2021-07-31
دایرةالمعارف واژگان نقبائی (شش جلدی)

دایرةالمعارف واژگان نقبائی (شش جلدی)

دایرةالمعارف واژگان ارتباطات (دو جلدی)
2021-07-31
دایرةالمعارف واژگان ارتباطات (دو جلدی)

دایرةالمعارف واژگان ارتباطات (دو جلدی)

افتتاحیه دانشنامه واژگان دکتر نقبائی
2021-07-31
جشن افتتاحیه دانشنامه واژگان دکتر نقبائی