شما اینجا هستید   |

    دسته: Uncategorized

آرشیو مطالب : دسته: Uncategorized

تعداد مطالب این دسته 7 عدد می باشد
دکتر نقبائی
1400-05-10
دکتر نقبائی

جشن افتتاحیه دانشنامه واژگان نقبائی
1400-05-10
Opening Ceremony of Dr. Naghbaei Vocabulary Encyclopedia

دایره المعارف واژگان ارتباطات
1400-05-10
Encyclopedia of Communication Vocabulary (two volumes)

Encyclopedia of Communication Vocabulary (two volumes)

دایره المعارف واژگان نقبائی(شش جلدی)
1400-05-10
دایره المعارف واژگان نقبائی(شش جلدی)

Encyclopedia of noghabaei Vocabulary (six volumes)

دانشنامه واژگان نقبائی (دوازده جلدی)
1400-05-10
Naghbaei Vocabulary Encyclopedia (twelve volumes)

دانشنامه واژگان نقبائی (دوازده جلدی)

دانشنامه واژگان نقبائی (اپلیکیشن)
1400-05-10
Naghbaei Vocabulary Encyclopedia (Application)

این اپلیکیشن برای ویندوز و اندروید طراحی شده است

دکتر نقبائی و مدیرعامل شرکت گامفا
1400-05-10
Dr. Naqbaei and CEO of Gamfa

دکتر نقبائی و مدیرعامل شرکت گامفا