اخبار جدید  |

آخـریـن اخـبـار
مقاله گویش ها و زبانهای ایرانی به عنوان یک سیستم فرا ارتباطی جهانی
2021-08-18
آخرین مقاله دکتر نقبائی لنگرودی

علم زبانشناسی را باید علم مطالعه و بررسی زبانهای اوستایی، ایرانی و سانسکریت دانست؛ زبانهایی که خود پایه و اساس زبانهای به اصطلاح هندواروپایی محسوب می شوند. کارکرد اصلی زبان، ایجاد ارتباط یا انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر است…

دکتر نقبائی
2021-08-01
دکتر نقبائی

شروع دوباره و پرقدرت
2021-08-01
A new and powerful beginning

جشن افتتاحیه دانشنامه واژگان نقبائی
2021-08-01
Opening Ceremony of Dr. Naghbaei Vocabulary Encyclopedia

دایره المعارف واژگان ارتباطات
2021-08-01
Encyclopedia of Communication Vocabulary (two volumes)

Encyclopedia of Communication Vocabulary (two volumes)

دایره المعارف واژگان نقبائی(شش جلدی)
2021-08-01
دایره المعارف واژگان نقبائی(شش جلدی)

Encyclopedia of noghabaei Vocabulary (six volumes)

دانشنامه واژگان نقبائی (دوازده جلدی)
2021-08-01
Naghbaei Vocabulary Encyclopedia (twelve volumes)

دانشنامه واژگان نقبائی (دوازده جلدی)

دانشنامه واژگان نقبائی (اپلیکیشن)
2021-08-01
Naghbaei Vocabulary Encyclopedia (Application)

این اپلیکیشن برای ویندوز و اندروید طراحی شده است

آخرین رویدادها نگاه دیگرانمطالب مفیدرویدادها


گـالـری فـیـلـم